Čišćenje dvosjeda od platna može biti vrlo jednostavno i vaš dvosjed može izgledati kao nov. Dvosjed od platna je u velikoj većini domaćinstava prisutniji više nego od drugih vrsta materijala kao na p